اخبار ستادی

انتصاب دبیر علمی - اجرایی دانشنامه فناوری آموزشی ایران

انتصاب دبیر علمی - اجرایی دانشنامه فناوری آموزشی ایران جدید

طی حکمی از سوی دکتر داریوش نوروزی، رئیس انجمن فناوری آموزشی ایران، دکتر محمدعلی رستمی‌نژاد، عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم تربیتی به مدت دو سال به سمت دبیر علمی - اجرایی دانشنامه فناوری آموزشی ایران منصوب شد.

ادامه مطلب
انتصاب مسئول هسـته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت پردیس علوم رفتاری

انتصاب مسئول هسـته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت پردیس علوم رفتاری جدید

طی ابلاغی از سوی دکتر حمیدرضا نجفی، معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند، دکتر مهتاب ناصح، عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم ورزشی دانشگاه بیرجند به مدت دو سال به سمت مسئول ‏هسـته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت پردیس علوم رفتاری دانشگاه منصوب شد.‏

ادامه مطلب
انتصاب مسئول هسـته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت دانشکده فنی فردوس

انتصاب مسئول هسـته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت دانشکده فنی فردوس جدید

براساس ابلاغی از سوی دکتر حمیدرضا نجفی معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند، مهندس امیرکیوان شفیعی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی کامپیوتر دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند به مدت دو سال به سمت مسئول ‏هسـته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت دانشکده فنی فردوس دانشگاه منصوب شد.‏

ادامه مطلب
برگزاری  طرح « به استقبال»
توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند انجام می شود:

برگزاری  طرح « به استقبال»

طرح «به استقبال» به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

ادامه مطلب