اولین رویداد سراسری رقابت تیم های دانشجویی در کرسی های آزاد اندیشی استان خراسان جنوبی

تاریخ : ۳۰ آبان ۱۴۰۲

اولین رویداد سراسری رقابت تیم های دانشجویی در کرسی های آزاد اندیشی استان خراسان جنوبی

محورهای رویداد: 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سلامت، هنر و معماری
(هرتیم متشکل از ۴ نفر می باشد) 

مهلت ثبت نام: ۳۰ آبان 

کارگاه های آموزشی وتوجیهی: ۱ تا ۱۰ آذر
برگزاری رویداد: ۱۱ آذر تا ۱۰ دی