طرح ملی ترویج کارآفرینی "ویژه دانشجویان"

تاریخ : ۱۵ آبان ۱۴۰۲

طرح ملی ترویج کارآفرینی "ویژه دانشجویان"

تست های شخصیت شناسی
رویدادهای کارآفرینی | مشاوره روانشناسی
تیم سازی | منتورینگ | آموزش

داوطلبین واجد شرایط می توانند از طریق وب سایت ملی ترویج کارآفرینی nepp.ir اقدام به ثبت نام کنند و غربالگری اولیه ثبت نام افراد مورد تایید، از طریق پیامک به اطلاع ایشان می‌رسد