ریاست دانشگاه بیرجند چاپ

 

 

ریاست دانشگاه بیرجنـد :

آقای دکتر احمـد خامسان

 

 

رئـیس دفتــــــر:

آقای سید مهدی حسینی

مسئـول دفتــر :

آقای رسول پویان فر

شماره تماس : 32202008ـ056

دورنـــــــــگار : 32202009ـ056

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 24 اسفند 1396 ساعت 10:21