معرفي همكاران مديريت برنامه،بودجه و تشكيلات چاپ
نوشته شده توسط علی آبادی   
شنبه, 08 اسفند 1394 ساعت 06:53

رديف

پست سازماني

نام و نام خانوادگي

شماره داخلي

شماره مستقيم

1

مدير برنامه،بودجه و تشكيلات

آقاي محمد علي خالدي

330

32202094

2

رئيس گروه برنامه، بودجه

خانم نرگس اسدالهي

147


3

رئيس گروه تشكيلات و تحول اداري

خانم زلاله بيژني

147

32202043

4

مسئول دفتر مديريت

خانم بتول شاعر زاده

145

32202043

5

كارشناس مسئول آمار و اطلاعات

خانم نرگس اسدالهي

147

32202043

6

كارشناس   برنامه، بودجه

خانم زهره حسن نيا

328

7

كارشناس   برنامه، بودجه

آقاي امين علي آبادي

331
آخرین بروز رسانی در شنبه, 28 بهمن 1396 ساعت 04:37