فرم ها چاپ
نوشته شده توسط modirsite   
سه شنبه, 21 مهر 1394 ساعت 09:50

فرم های ملی

1397

___________________________________________

پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتي فرم الف
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتي فرم ب
برنامه تحقيق فرصت مطالعاتي فرم ج
ابهامات و اصلاحات آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمي 2/ 6/ 90
جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی مصوب سال 1388

فرمهای داخلی
فرم مشخصات متقاضیان فرصت مطالعاتی

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 19 اردیبهشت 1397 ساعت 09:54