قوانین و مقررات چاپ
نوشته شده توسط modirsite   
سه شنبه, 21 مهر 1394 ساعت 09:49

قوانین و مقررات داخلی

آئین نامه نحوه استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور
دستور العمل اجرایی ارائه مقاله توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در مجامع معتبر بین المللی خارج از کشور
دستور العمل پرداخت حق عضویت اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در انجمن های علمی داخلی و بین المللی
دستور العمل شرکت اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی دانشگاه بیرجند در کارگاههای علمی داخلی و خارج از کشور بدون ارائه مقاله

قوانین و مقررات ملی

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمي02/06/90

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 22 مهر 1394 ساعت 06:02