قابل توجه کلیه داوطلبان ورود به دانشگاه و موسسات آموزش عالی - اطلاعیه شماره 5 چاپ
چهارشنبه, 19 مهر 1396 ساعت 05:36

قابل توجه کلیه داوطلبان ورود به دانشگاه و موسسات آموزش عالی

پیرو اطلاعیه های قبلی مجدداً مشاهده می گردد که برخی موسسات و مجموعه های دارای عناوین آموزشی آموزش عالی و حتی برخی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی یا دولتی بدون اخذ مجوز های قانونی و تهیه زیر ساخت های لازم در اطلاعیه ها، تبلیغات، مکاتبات اداری و ... از عناوینی مانند دانشکده یا دانشگاه و مانند آن استفاده می نمایند که مورد تایید وزارت علوم نمی باشند. بنابراین داوطلبان گرامی به هنگام انتخاب مراکز محل تحصیل به این مهم توجه داشته باشند. داوطلبان گرامی می توانند فهرست موسسات مورد تایید وزارت علوم را در سایت www.msrt.ir مشاهده و از اطلاعات لازم بهره برداری نمایند. ضمناً هیئت ارزیابی و نظارت استان درحال انجام پیگیری های لازم دراین زمینه می باشد.

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 19 مهر 1396 ساعت 05:40