درخصوص دانش آموختگان دانشگاه آزاداسلامی چاپ
یکشنبه, 04 بهمن 1394 ساعت 08:12

تصویر نامه معاونت آموزشی درخصوص دانش آموختگان دانشگاه آزاداسلامی

در خصوص کد رشته های غیر مجاز

 

رشته محل های مجاز دانشگاه آزاد اسلامی

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 17 مهر 1396 ساعت 06:21